ONZE MISSIE ...

De missie van Holland Dairy Producers is een economisch duurzame melkprijs. 

 

Dat dit geen eenvoudig doel is moge duidelijk zijn. Daarom hebben we als Holland Dairy Producers een aantal speerpunten. 

  • Transparantie in de melkprijs (opbouw, kosten op de afrekening, verdeling van de marge, enz.). Wij noemen dit Melk met de juiste waarde!

  • Wij willen invloed op de bovenwettelijke eisen die onze afnemer aan onze bedrijfsvoering en aan onze melk stelt. De invloed van externe partijen op onze bedrijfsvoering wordt steeds groter, terwijl daar niets tegenover staat. Wij vinden het niet meer dan redelijk dat extra inspanningen ook betaald worden. 

 

  • Wij zien een rol voor een sterke leveranciersvereniging. Te vaak wordt de rol van de melkveehouder als basis van de waardeketen in de zuivel ondergeschikt gemaakt aan het belang van het bedrijfsleven. Het belang van de primaire producent moet bij de diverse partijen in de keten sterker voor het voetlicht worden gebracht. Er moet meer vanuit de boer gedacht worden. Zonder melk staat de hele zuivelketen stil.

 

Een economisch duurzame melkprijs biedt perspectief voor alle spelers in de zuivelketen. Naar ons idee moet elk melkveehouderijbedrijf waar met hartstocht en bezieling de bedrijfsvoering wordt rond gezet, financieel perspectief hebben. 

EG1704037.LR.jpg
Foto%20melkcarrousel%20zonder%20naam_edi
foto%20zonder%20naam%20melkstel_edited.j