top of page

ONZE MISSIE ...

De missie van Holland Dairy Producers is opgebouwd uit vier speerpunten:

 

1. Transparantie in de melkprijs. We willen weten hoe die is opgebouwd, wat de kosten op de afrekening zijn, hoe de marges verdeeld zijn enz. Wij noemen dit Melk met de juiste waarde!


2. Invloed op de melkprijs. Wij willen invloed op de bovenwettelijke eisen die onze afnemer aan onze bedrijfsvoering en aan onze melk stelt. Denk daarbij aan biodiversiteit, weidegang, hoge gemiddelde leeftijd van de veestapel en bijvoorbeeld de bijdrage aan schoon water. De invloed van externe partijen op onze bedrijfsvoering wordt steeds groter, terwijl daar niets tegenover staat. Wij vinden het niet meer dan redelijk dat extra inspanningen ook betaald worden.


3. Meer marktmacht. In de waardeketen is de rol van de melkveehouder vaak ondergeschikt aan die van het bedrijfsleven. Kort gezegd: het bedrijfsleven strijkt relatief veel marges op, terwijl melkveehouders het met een klein percentage moeten doen. Er moet meer vanuit de boer gedacht worden. Zonder melk staat de hele zuivelketen stil.


4. Een economisch duurzame melkprijs. We streven naar een melkprijs die perspectief biedt voor alle spelers in de zuivelketen, dus óók de leveranciers. Naar ons idee moet elk melkveebedrijf waar met hartstocht en bezieling gewerkt wordt, financieel perspectief hebben. 

EG1704037.LR.jpg
Foto%20melkcarrousel%20zonder%20naam_edi
foto%20zonder%20naam%20melkstel_edited.j
bottom of page