top of page

Veelgestelde vragen

VRAGEN en ANTWOORDEN

Via de mail worden ons veelal dezelfde vragen gesteld. Hieronder een opsomming en beantwoording:

 

Waaruit is dit initiatief ontstaan?

Vorig jaar rond deze tijd heeft een groep van ca 10 boeren de handschoen opgepakt om samen met de directie van Vreugdenhil Dairy Foods te gaan praten. Met name over transparantie in de totstandkoming van de melkprijs en het betalen van bovenwettelijke eisen. Naar aanleiding van dit gesprek is er voor gekozen om een leveranciersvereniging op te richten.

 

Gedurende het afgelopen half jaar is er gewerkt aan een verenigingsstructuur (bestuur, statuten enz.) maar ook aan het verzamelen van adressen. Wij hopen een zo compleet mogelijk adressenbestand te hebben.

Ons initiatief, Holland Dairy Producers, heeft te maken met een moeilijk startmoment. We hadden de locaties voor regiobijeenkomsten al helder toen de tweede corona golf roet in het eten gooide.

We hebben overwogen om iets van een Webinar o.i.d. te organiseren maar zijn daar nog niet over uit.

 

Waarom?

De aanleiding van onze oprichting is dat we van mening zijn dat de totstandkoming van de melkprijs helderder moet. Het is de belangrijkste inkomstenbron van onze bedrijven maar we hebben er geen enkel zicht op. De trend dat de kostprijs de opbrengstprijs inhaalt is zorgelijk. De vanzelfsprekendheid en vrijblijvendheid waarmee onze melkprijs bepaald wordt is niet meer van deze tijd. De belangen van de boer worden steeds groter. Er komt steeds meer op ons af, iedereen weet van alles van onze bedrijven, maar hoe zit het met onze rol in de zuivelketen?

Daarnaast vinden we dat vragen die boeren hebben, beter door een collectief gesteld kunnen worden. Te vaak worden terechte vragen niet of onjuist beantwoord. Kan Vreugdenhil Dairy Foods (VDF) niet meer betalen of willen ze niet meer betalen? Hoe is de margeverdeling in de keten (transparantie)? Hoe zit het met de uitbetaling van programma duurzaamheid (wordt al het gereserveerde geld uitbetaald)?

En zo zijn er meer vragen. Geen eenvoudige opgave om e.e.a. op te pakken. 

 

Zijn jullie tegen Vreugdenhil Dairy Foods?

Holland Dairy Producers waardeert de relatie die we als melkveehouder met VDF hebben. Echter wij merken dat het vertrouwen de afgelopen jaren gedaald is. Voor een bedrijf als VDF is het van levensbelang om met de leveranciers van hun grondstof constructief in gesprek te zijn. Onze gezamenlijke belangen zijn helder: een economisch gezonde melkveehouderij betekent continuïteit in de bedrijfsvoering van VDF. Voor ons als leveranciersvereniging is transparantie in de melkprijsopbouw de basis van het vertrouwen in VDF. Vandaar ook onze focus hierop. Zonder transparantie geen vertrouwen. 

Daarnaast vindt Holland Dairy Producers het belangrijk om samen een visie 2030 te maken.  

 

Is dit wat we nodig hebben?

Een boer kan zelf VDF benaderen of via de klankbordgroepen contact leggen. Een dergelijke systematiek past bij een coöperatie (leden) en niet bij een particuliere verwerker. Leden van een klankbordgroep hebben geen enkele verplichting met andere leveranciers en kunnen dus ook geen verantwoording voor hen nemen. VDF heeft een één op één relatie met z'n leverancier. Een leverancier heeft geen relatie met een andere leverancier. Hem vertegenwoordigen in een klankbordgroep kan dus niet. Stel Vreugdenhil heeft 10 melktransporteurs en ze praten met 10% van de transporteurs over verduurzaming van het wagenpark, ophaalroutes enz., geldt wat daar besproken wordt dan ook voor de andere 90%? In de systematiek van (duurzaamheid)klankbordgroepen) wel. Wij vinden dat onjuist. Niets ten nadelen van de personen in de klankbordgroepen en hun tijd en inzet die ze er aan besteden.

 

We hebben dus iets anders nodig in de communicatie met Vreugdenhil. Een collectief met body. Een collectief waarbij je als leverancier in gezamenlijkheid vragen kunt stellen of opmerkingen kan maken. Want de vragen die een individu heeft, kunnen bij meer boeren leven. Het voorkomt (hopelijk) dat we met een kluitje in het riet gestuurd worden.

 

Wordt dit weer een belangenbehartiger die straks weer sterft in de dagelijkse sleur en ons alleen geld kost en komt er een staffel in de hoogte van de contributie ook voor de “kleintjes”?

Onze bedoeling is om iets stevigs neer te zetten. Een volwaardige gesprekspartner voor Vreugdenhil die constructief en met kennis aan tafel zit. We zullen dus kennis in moeten huren. De belangen van de boeren zijn te groot. De leden zelf moeten ervoor zorgen dat de discussie op basis van gelijkwaardig niveau gevoerd wordt. Vandaar de kosten van het lidmaatschap van € 350,-.

Gekozen is om niet met een staffel te werken omdat voor ons elk lid even belangrijk is. Heeft een lid dat meer betaald dan ook meer zeggenschap? Is een kleine boer dan minder belangrijk? Zijn zijn argumenten dan minder waar? En wat is klein? Met het Calimero effect doet een boer zich tekort.

 

Hoe is Holland Dairy Producers georganiseerd?

Holland Dairy Producers is een vereniging en is als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (dus met de daarbij benodigde algemene voorwaarden).

De voorwaarden zijn beoordeeld door de notaris die ons heeft ingeschreven. En zoals dat hoort bij een vereniging zijn de leden de baas, komt er een algemene ledenvergadering, zijn er bestuurstermijnen en is er een regelement. De ledenvergadering kan bijvoorbeeld besluiten wel een staffel te maken voor de contributie.

 

Wij zien ons zelf als een eerste aanzet naar een stevigere en gewaardeerde rol van de boer in de zuivelketen. Ons doel is een economisch duurzame bedrijfsvoering voor onszelf en voor Vreugdenhil. 

bottom of page