top of page
HDP_Logo_Oranje_RGB.png

MELK MET DE JUISTE WAARDE!

WELKOM BIJ HOLLAND DAIRY PRODUCERS

Holland Dairy Producers is de leveranciersvereniging van Vreugdenhil Dairy Foods.
We streven naar een transparante opbouw van de melkprijs. Ons doel is om méér marktmacht te creëren en daarmee de positie van de melkveehouder in de keten te verbeteren. 
Met het verenigen van de leveranciers ontstaat er een sterker geheel. We kunnen samen één vuist maken tegen onze afnemer Vreugdenhil Dairy Food.

Hoe komt de melkprijs precies tot stand?
Door deze vraag zijn wij gedreven. Op dit moment zijn melkveehouders prijsnemers in een (internationale) markt. De verdeling van marges zijn niet transparant.


Bij de melkprijsbepaling houdt Vreugdenhil Dairy Foods rekening met:
1. Vraag en aanbod
2. De melkprijs van andere zuivelbedrijven
3. De financiële situatie van Vreugdenhil Dairy Foods


Vooral met die derde pijler, de financiële situatie van Vreugdenhil Dairy Foods hebben wij als leveranciersvereniging moeite. Want waarom worden bijvoorbeeld hoge energie- of personeelskosten doorgerekend in de melkprijs?


Uit onvrede over de eenzijdige bepaling van de maandelijkse melkprijs stapt de leveranciersvereniging naar de Geschillencommissie. Deze zal onderzoeken of Vreugdenhil Dairy Foods zich aan de Wet oneerlijke handelspraktijken houdt en eenzijdig maandelijks de melkprijs voor ons leveranciers mag vaststellen en veranderen.


Hoe zou het moeten?
Wat ons betreft dient de melkprijs gebaseerd te zijn op de drie volgende pijlers:
1. De grondstofwaarde van vet en eiwit
2. Een beloning voor extra (groene) inspanningen, denk aan kruidenrijk grasland, weidegang, schoon water of bijvoorbeeld een hogere gemiddelde leeftijd van de veestapel
3. Het Vreugdenhil-effect. Met deze plus op de melkprijs onderscheidt Vreugdenhil zich van concurrerende afnemers.

EG2007055.jpg
Wie, wat en waarom?

WAAROM HOLLAND DAIRY PRODUCERS

HDP_Logo_Oranje_RGB.png

WIE

Holland Dairy Producers is opgericht in 2020 door zes melkveehouders verspreid over Nederland. We delen dezelfde zorgen: waarom is de melkprijs niet transparant opgebouwd? En waarom hebben wij als leveranciers geen inspraak op onze verkoopprijs?
We streven naar een constructieve opbouw van de melkprijs, waarin wij als leveranciers worden betrokken.
Een economisch duurzame melkveehouderij is de basis. Voor ons, maar ook voor Vreugdenhil Dairy Foods.

WAT

We willen zoveel mogelijk leveranciers vertegenwoordigen richting Vreugdenhil Dairy Foods en ook binnen onze sector. We willen de positie van de melkveehouders verbeteren zodat we samen méér marktmacht hebben. Een transparante melkprijs is één van de doelen. Daarnaast zetten we ons in voor een nieuwe melkprijssystematiek gebaseerd op de grondstofwaarde (vet en eiwit), een beloning voor extra (groene) inspanningen en het Vreugdenhil-effect.

WAAROM

We staan voor een periode waarbij de marktprijzen van zuivel hoogstwaarschijnlijk regelmatig wijzigen en de overheidsmaatregelen ongewis zijn, daarom is het voor ons leveranciers noodzakelijk om een goed inzicht in de melkprijsontwikkeling te hebben.
Voor vragen kunt u de bestuursleden bellen of een mail sturen naar info@hollanddairyproducers.nl. We hebben elkaar nodig om de toekomst van de melkveehouderij te waarborgen. Steun ons met uw inbreng en met uw lidmaatschap. We horen graag van u!

BESTUURSLEDEN

Bestuursleden
Holland Dairy Producers

Holland Dairy Producers

Video afspelen
Nieuws

CONTACT

Bedankt voor de inzending!

stal zonder naam.jpg
bottom of page