HDP_Logo_Oranje_RGB.png

MELK MET DE JUISTE WAARDE!

WELKOM BIJ HOLLAND DAIRY PRODUCERS

Leveranciersvereniging Holland Dairy Producers is per 1 september 2020 opgericht. Het doel is om de positie van de melkveehouder in de keten te verbeteren.

Op dit moment zijn melkveehouders prijsnemers in een (internationale) markt, waarin de verdeling van de marge niet transparant is. Deze markt functioneert niet goed door een gebrek aan marktmacht bij de melkveehouders. Deze markmacht ontbreekt o.a. door een lage organisatiegraad aan de kant van ons als melkproducenten. We zien dat het verbeteren van de positie van de melkveehouder een taak van onszelf is: zowel de politiek als het bedrijfsleven hebben andere belangen en maken dus andere keuzes.

 

Door ons als melkveehouders te verenigen ontstaat er een sterker geheel. Van daaruit kunnen we gezamenlijk onze doelen bewerkstelligen richting de verwerker van onze melk. Deze doelen liggen voor ons in de transparantie van de uit te betalen melkprijs en in het vermarkten en belonen van bovenwettelijke eisen. Daarbij stelt de leveranciersvereniging zich als taak dat de primaire melkveehouders meer in de schijnwerpers komen te staan bij ketenorganisaties en bij het bedrijfsleven.

EG2007055.jpg
 

WAAROM HOLLAND DAIRY PRODUCERS

HDP_Logo_Oranje_RGB.png

WIE

Holland Dairy Producers is ontstaan door een aantal leveranciers die de koppen bij elkaar hebben gestoken. Het bestuur bestaat nu uit 6 personen uit verschillende regio’s en allen melkveehouder. Allemaal met de voeten in de grond en met het water aan de lippen. Met verschillende bedrijfsvormen, maar ook met veel overeenkomsten. Eén hiervan is de gezamenlijke zorg over de kostprijsontwikkeling ten opzichte van de opbrengstprijs. Op individuele basis hebben wij onze zorgen veelvuldig geuit bij de directie van Vreugdenhil Dairy Foods. Dit leidde onvoldoende tot verandering of verbetering van de positie van de leverancier. Vandaar de stap om gezamenlijk voor onze belangen op te komen. Economisch duurzame melkveehouderij is de basis. Voor ons, maar ook voor Vreugdenhil Dairy Foods.

WAT

Niet langer op individuele basis ons ongenoegen uiten bij Vreugdenhil Dairy Foods, maar als leveranciers gezamenlijk aan de slag. We willen zoveel mogelijk leveranciers vertegenwoordigen richting Vreugdenhil Dairy Foods en ook binnen onze sector. We willen de positie van de melkveehouders verbeteren. Transparantie van de melkprijs is een van de belangrijkste doelen. Er moet wat gebeuren om de toekomst van de melkveehouderij veilig te stellen.

WAAROM

Onze bedrijven worden uitgehold. Ons harde werken, onze kennis, onze inzet en onze ervaring zorgen niet voor een beter bedrijfsresultaat.


In het geplande scenario wilden we alle leveranciers uitnodigen voor een informatieavond in verschillende regio’s. Daar hadden we de doelstellingen en de plannen van Holland Dairy Producers uit kunnen leggen, de noodzaak kunnen toelichten en de vragen kunnen beantwoorden. Door de omstandigheden waarin we verkeren met corona is dat niet mogelijk.
 

Meer informatie over de doelen, de plannen en het belang om dit met elkaar te doen is te vinden op deze website.
 

Voor vragen kunt u de bestuursleden bellen of een mail sturen naar info@hollanddairyproducers.nl . We hebben elkaar nodig om de toekomst van de melkveehouderij te waarborgen. Steun ons met uw inbreng en met uw lidmaatschap. We horen graag van u!

COVID 19

BESTUURSLEDEN

 

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
Holland Dairy Producers

Holland Dairy Producers

Video afspelen

NIEUWS

Opinie  Boerenbusiness 3-2-2022 en artikel en filmpje Nieuwe Oogst

afbeelding bij filmpje nieuwe oogst.PNG

Artikel Melkvee magazine

afbeelding artikel melkveehouderij.PNG

Holland Dairy Producers vraagt ACM om transparantie met betrekking tot koemonitor 

15-10-2020
Holland Dairy Producers heeft afgelopen week een melding gedaan bij de autoriteit Consument & Markt  (ACM) over het mogelijk oneerlijke speelveld met betrekking tot eisen aan boerderijmelk tussen landen in Europa. Ook is er gevraagd naar transparantie over wat er met gegevens gebeurt. Middels deze link leest u de brief.

koe met meer ruimte.jpg
 

CONTACT

Bedankt voor de inzending!

stal zonder naam.jpg